Juridiske, tekniske oversættelser, dansk/tysk, tysk/dansk

Diskretion forbyder mig, at offentliggøre gennemførte oversættelser, men jeg har oversat alle former af kontrakter i forbindelse med køb af vindmøller og vindparker i Tyskland og alle former for kontrakter og skøder i forbindelse med køb og ombygning af erhvervs- og beboelsesejendomme i Tyskland. 

I et konkret tilfælde, vil jeg også kunne give referencer på økonomiske/juridiske oversættelser.

 

Med venlig hilsen
Trade, Information & Service
 Eberhard Behnke, Syrenvej 5, Hou, 9370 Hals,  
 CVR: 23 52 25 51, telefon:
40 86 31 23, mail: eberhard@12mail.dk

Tilbage til forsiden