Eksportkonsulentrådgivning / undervisning / coaching

Områder, hvor jeg kan komme ind og hjælpe Din virksomhed:

Positionsbestemmelse: Virksomhedens stærke / svage sider

Chance- / risikoanalyse

Skabelse af interne forudsætninger - ressourcer - intern commitment

Er virksomheden parat til eksport - parat analyse - potential

Er produktet parat til eksport - parat analyse - potential

Gennemførelse af "desktop research"

Markedsanalyser

Konkurrentanalyser - strukturanalyse

Udarbejdelse virksomhedsstrategi

Sporing af pot. kunder

Pre-market check

Sporing af handelspartnere

Sporing og udvælgelse af egnet eksport personel

Sporing af egnede markeder

Markedsindtrængningsstrategi / eksportstrategi

Sporing / udvalg af egnede partnere

Sporing af Joint Ventures

Sporing af importører, agenter, sælgere - investeringsplan

Kontrakter

Uddannelseskoncept overfor salgskanalen

Projektmanagement og ledsagende rådgivning

Tilpasning / opbygning af salgsorganisation

Marketing og Controlling

Planlægning, opbygning og gennemførelse af messer og udstillinger

Internet - som visitkort - som showrum - som salgssted

Landespecifikke engagementer

Salgsstyring

Outlet - repræsentation - datterselskab

Budgetudarbejdelse

Overordnet strategiplan

Detaljeret operationsplan

Afvikling / salg af aktiviteter

Gennem min rådgivningsvirksomhed i over 30 år, har jeg set alle fejl der kan laves i forbindelse med eksport/import og IT investeringer.

 

Med venlig hilsen
Trade, Information & Service
 Eberhard Behnke, Syrenvej 5, Hou, 9370 Hals,  
 CVR: 23 52 25 51, telefon:
40 86 31 23, mail: eberhard@12mail.dk

Tilbage til forsiden